Статии

Инсталиране и конфигуриране на Apache, MariaDB, PHP-FPM на Debian 12 (Bookworm) с Firewall и Fail2ban

В тази статия ще покажа как да инсталирате LAMP (Linux, Apache, MariaDB, PHP-FPM) сървър на Debian 12 (bookworm). Също така ще направя едни от най-важните и основни неща за да защитим нашия сървър. Идеята на статията е да бъде кратка и систематизирана. Предвидена е за средно напреднали и напреднали ...
Прочети още

Изпращане на файлове и многомерен масив от параметри с PHP и CURL

Ако ви се наложи да изпратите многомерен масив и файлове едновременно, тази функция ще ви свърши работа. Тя "конверира" многомерния масив в едномерен, който може да бъде използван в curl_setopt функцията без да връща грешка (Array 2 string conversion while using CURLOPT_POSTFIELDS).   <?ph...
Прочети още

Показване на PHP грешки и предупреждения

Това е кода за показване на грешки, предупреждения и други: <?php error_reporting(E_ALL); ini_set('display_errors', '1');     ini_set(string $varname , string $newvalue) - Това е функция за промяна на настройките на PHP. Връща старата стойност при успех, FALSE при неуспех. Не може да се...
Прочети още