Създаване на празна папка в GIT (Github)

В Git не може да се commit-ват и push-ват празни папки. Решението засега е да се създаде файл в дадената папка. В зависимост от предназначението на папката може да сложите различни файлове.

Най-бързия и лесен начин е да се добави празен файл .gitkeep. След което commit-те и push-те. Този вариант върши работа, но според мен не е най-добрия. Ако дадена папка трябва да е празна, значи на 90% тя е от рода на: tmp, logs, cache, upload. В този случай по-добре да създадете .gitignore със следното съдържание:

# Игнорираме всички файлове
*
# Правим изключение за този файл
!.gitignore

По този начин при тестове или по друга причина създадем файлове вътре, те няма да се commit-нат.

Коментари