Статии

Инсталиране и конфигуриране на Apache, MariaDB, PHP-FPM на Debian 12 (Bookworm) с Firewall и Fail2ban

В тази статия ще покажа как да инсталирате LAMP (Linux, Apache, MariaDB, PHP-FPM) сървър на Debian 12 (bookworm). Също така ще направя едни от най-важните и основни неща за да защитим нашия сървър. Идеята на статията е да бъде кратка и систематизирана. Предвидена е за средно напреднали и напреднали ...
Прочети още

Редактиране на големи таблици без заключване в MySQL/MariaDB с Percona Toolkit (pt-online-schema-change)

Нека си представим следната ситуация: имаме голям проект с таблица 'actions' която има над 50 000 000 редове. В нея постоянно влизат средно по 3-5 реда в секунда. Налагани се да добавим нова колонка в нея. Ако го направим по класическия начин като изпълним ALTER TABLE заявка, таблицата ще бъде ...
Прочети още