Инсталиране и настройка на LAMP сървър (Apache, MySQL, PHP) на Ubuntu 14.04

Ще ви покажа как с няколко стъпки ще инсталираме LAMP на Ubuntu Server 14.04. LAMP е съкращение от Linux, Apache, MySQL, PHP. Избрал съм Ubuntu, защото е стабилна и лесна за поддръжка система.

 

1. Обновяване на пакетния мениджър.

sudo apt-get update

 

2. Инсталиране на Apache2.

sudo apt-get install apache2

 

След като завърши инсталацията, вече трябва да имате работещо Apache. Може да проверите като отворите http://IP-то-на-сървъра. Трябва да видите страница по подразбиране на Apache. Следва да инсталираме и MySQL.

 

3. Инсталиране на MySQL.

sudo apt-get install mysql-server php5-mysql

 

 

По време на инсталацията ще ви попита за root парола на MySQL.

 

4. Инсталиране на PHP.

sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5

 

 

Ако желаете може да инсталирате едни от най-използваните пакети на PHP:

apt-get install php5-dev php5-curl php5-cli php5-mcrypt php5-imagick php5-geoip libgeoip-dev php5-memcached memcached

 

 

 

Следа това рестартираме Apache:

service apache2 restart

 

С това завършва инсталацията на LAMP.

Коментари