Инсталиране на Webmin на Ubuntu 14.04

Webmin е УЕБ-базиран интерфейс за системно администриране на Unix системи. С него може да създавате но акаунти, настройвате Apache, DNS, Cron Jobs, файлов мениджър и много други. Едно от най-големите му предимства е че е безплатен. Инсталацията може да стане по два начина:

 

1. Инсталиране чрез APT репозитори.

 

Трябва да отворите и редактирате /etc/apt/sources.list . Може да го направите с тази команда:

nano /etc/apt/sources.list

 

След това най-долу добавете следните редове:

deb http://download.webmin.com/download/repository sarge contrib
deb http://webmin.mirror.somersettechsolutions.co.uk/repository sarge contrib 

 

Сега следва да инсталираме и GPG ключът с който е подписано репозиторито:

cd /root
wget http://www.webmin.com/jcameron-key.asc
apt-key add jcameron-key.asc 

 

Сега може да инсталирате Webmin със следните команди:

apt-get update
apt-get install webmin

 Всички необходими пакети ще бъдат добавени автоматично.

 

 

2. Инсталиране на DEB версията

Първо трябва да изтеглим файлът:

wget http://prdownloads.sourceforge.net/webadmin/webmin_1.760_all.deb

 

След това го инсталираме:

dpkg --install webmin_1.760_all.deb

 

Ако Ubuntu се оплаче, че има липсващи пакети, може да инсталирате нужните:

apt-get install perl libnet-ssleay-perl openssl libauthen-pam-perl libpam-runtime libio-pty-perl apt-show-versions python

 

 

След като приключи инсталацията, вече имате работещ Webmin. Може да го достъпите на адрес https://IP-адрес-на-сървъра:10000/. Потребителското име е "root" или админ потребителя. Паролата е вашата парола на сървъра.

Коментари