Копиране на MySQL база на отдалечен сървър с конзола (Linux Ubuntu)

Ако искате да копирате MySQL база чрез конзолата това е един от начините:

mysqldump -h'localhost' -u'USER' -p'PASS' DBNAME | mysql -h'REMOTE_HOST' -u'REMOTE_USER' -p'REMOTE_PASS' REMOTE_DBNAME

 

mysqldump - Това е клиент за сваляне или прехвърляне на една или повече MyQL бази. За да можете да го използвате mysqldump изисква привилегии за SELECT, SHOW VIEW, TRIGGER и LOCK TABLES ако  --single-transaction опцията не е използван. Някои опции може да изискват и други привилегии.

 

Кратко описание на опциите:

 

-h - избиране на даден хост. По подразбиране е 'localhost'.

-u - MySQL потребителско име за свързване с хоста.

-p - паролата на потребителското име за свързване с хоста.

-DBNAME - името на базата, която ще копираме.

-REMOTE_HOST - хостът на който ще бъде копирана базата.

 

Коментари