Инсталиране на Sass и Ruby на Windows 7

В тази статия ще ви покажа как да инсталирате SASS и Ruby. SASS е CSS препроцесор базиран на Ruby. Основните предимства на препроцесорите са:

  • създаване и използване на променливи;
  • използвани на функции и цикли (for);
  • създаване на миксини (mixins), което ти позволява да преизползваш определен код;
  • вместване на CSS декларации (nested blocks).

 

1. Инсталиране на Ruby

 

За да инсталирате Ruby трябва да посетите RubyInstaller и да изтеглите последната версия. Отваряте изтегления файл. Като стигнете до стъпката по-долу, не забравяйте да сложите отметка на "Add Ruby executables to your PATH".

 

 

След като завършите инсталацията следва да инсталираме SASS.

 

2. Инсталиране на SASS

 

Отворете конзолата (Command Prompt). Намира се в Start -> Programms -> Accessories -> Command Prompt или задръжте Windows Button + R, напишете в полето “cmd” и натиснете Enter.

След като я отворите напишете:

gem install sass

 

Изчакайте докато се инсталира всичко. След като завърши инсталацията трябва да ви е изписало:

 

 

Честото! Вече имате инсталиран SASS.

Коментари