Започнаха алфа-тестовете на програмния език PHP 7

Започнаха алфа-тестовете на PHP 7 - новата версия на един от най-популярните езици за програмиране в Интернет. В новата версия кардинално са преработени някои подсистеми на този програмен език. Окончателният вариант трябва да излезе на 12-ти ноември тази година.

 Ключови подобрения в езика за програмиране PHP 7:

  • Съществено увеличение на производителността, благодарение на нови методи за работа с паметта и използване на нови структури за запис на данните. В тестовете PHP 7 достига двойно по-голяма скорост в сравнение с PHP 5.6
  • Цялостна поддръжка на 64-битови типове при 64-битов хардуер. Възможно е използването стрингове с размер 2^31 байта, поддържат се 64-битови значения на integer при работа в ОС Windows, поддържат се файлове с много големи размери
  • Възможност за обработка на данните чрез изключване на някои грешки, което досега водеше до принудително прекратяване на работата
  • Въведен е новият оператор "??", с помощта на който е възможен избора на алтернативно значение, в случай, че не е определен първичния обект. Например, за присвояване на празен ред при незапълнен асоциативен масив в възможно вместо isset($_GET['mykey']) ? $_GET['mykey'] : '' може да се използва $_GET['mykey'] ?? ""
  • Въведена е поддръжката на анонимни класове
  • Възможно е задаване на масив от константи в оператора define() и други

Източник: https://www.kaldata.com/

Коментари