Показване на PHP грешки и предупреждения

Това е кода за показване на грешки, предупреждения и други:

<?php
error_reporting(E_ALL);
ini_set('display_errors', '1');

 

 

ini_set(string $varname , string $newvalue) - Това е функция за промяна на настройките на PHP. Връща старата стойност при успех, FALSE при неуспех. Не може да се променят всички настройки чрез нея. Това е списък с настройките на php.ini. В таблицата е описано кои могат са се променят с ini_set.

 

error_reporting ([ int $level ] ) - Това е функция, която задава, кои грешки да бъдат съобщавани. Връща стария level reporting, или сегашния, ако не зададете параметър. Ето и списък с level параметрите.

 

Това е кода за скриване на всички грешки:

<?php
error_reporting(0);
ini_set('display_errors', '0');

 

 

 

Препоръчително е като се направи един сайт (app), да се "скрият" грешките. Също така трябва да се записват в лог файлове или база данни.

Коментари