Инсталиране и настройка на LAMP сървър (Apache, MySQL, PHP) на Ubuntu 16.04

Ще ви покажа как с няколко стъпки ще инсталираме LAMP на Ubuntu Server 14.04. LAMP е съкращение от Linux, Apache, MySQL, PHP. Избрал съм Ubuntu Server, защото е стабилна и лесна за поддръжка система.

 

1. Обновяване на пакетния мениджър.

sudo apt-get update

 

2. Инсталиране на Apache2.

sudo apt-get install apache2

 

След като завърши инсталацията, вече трябва да имате работещо Apache. Може да проверите като отворите http://IP-то-на-сървъра. Трябва да видите страница по подразбиране на Apache. Следва да инсталираме и MySQL.

 

3. Инсталиране на MySQL.

sudo apt-get install mysql-server mysql-client

 

По време на инсталацията ще ви попита за root парола на MySQL. След това не е лошо да направим нов акаунт за MySQL. Това се прави за по-голяма сигурност. Отваряме терминала и пишем:

 

mysql -u root -p

 

След което въвеждаме root паролата и изпълняваме по-долу написаните заявки:

CREATE USER 'user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'userpass';
CREATE USER 'user'@'%' IDENTIFIED BY 'userpass';

 

 

Сега следва да дадем пълни права на по-горе създадения акаунт:

GRANT ALL ON *.* TO 'user'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
GRANT ALL ON *.* TO 'user'@'%' WITH GRANT OPTION;

 

4. Инсталиране на PHP.

sudo apt-get install php libapache2-mod-php

 

Ако желаете може да инсталирате едни от най-използваните пакети на PHP:

apt-get install php-mysql php-dev php-curl php-cli php-mcrypt php-imagick php-geoip php-mbstring php-memcached memcached

 

Следа това рестартираме Apache:

service apache2 restart

 

С това завършва инсталацията на LAMP.

Коментари