Инсталиране на FFmpeg на Ubuntu 14.04

FFmpeg е водещ мултимедиен фреймуърк, който може да декодира, кодира, миксира, филтрира и възпроизвежда. Поддържа почти всички формати. Също така е и мултиплатформен.

FFmpeg беше премахнат от Ubuntu 14.04 и заменен с Libav, но в Ubuntu 15.04 отново е върнат. Сега ще ви покажа как да го инсталирате от mc3man ppa:

sudo apt-get install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:mc3man/trusty-media

След като изпише "Press [ENTER] to continue or ctrl-c to cancel adding it", трябва да потвърдите, като натиснете "Enter".

След това изпълняваме командите за обновяване на списъка с пакети и за обновяване на пакетите:

sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade

 Вече може да да инсталираме FFmpeg:

sudo apt-get install ffmpeg

 

Коментари