Как да промените кодировката на всички таблици и колони в MariaDB/MySQL база данни с помощта на PHP

Промяната на кодировката и колацията на всички таблици и колони в MySQL база данни може да бъде важна стъпка при миграция на данни, оптимизация на производителността или поддръжка на специфични езикови изисквания. В тази статия ще ви покажем как да извършите тази промяна с помощта на PHP скрипт. Пре...
Прочети още

Как да блокираме IP range във FirewallD

FirewallD е мощен инструмент за управление на защитата на вашия Linux сървър чрез правила за филтриране на мрежовия трафик. Един от най-честите сценарии за използване на FirewallD е блокирането на определени IP адреси или IP range, които представляват потенциална заплаха за вашата система. В тази ст...
Прочети още

Bash скрипт за изтриване на локални Git бранчове без remote origin

В света на разработката на софтуер с Git като основен инструмент за управление на версиите, управлението на локални и отдалечени бранчове е от ключово значение. Често се случва, че създаваме локални бранчове за нови функции или изправки, но след това те остават без remote origin и се превръщат в нен...
Прочети още

Инсталиране и конфигуриране на Apache, MariaDB, PHP-FPM на Debian 12 (Bookworm) с Firewall и Fail2ban

В тази статия ще покажа как да инсталирате LAMP (Linux, Apache, MariaDB, PHP-FPM) сървър на Debian 12 (bookworm). Също така ще направя едни от най-важните и основни неща за да защитим нашия сървър. Идеята на статията е да бъде кратка и систематизирана. Предвидена е за средно напреднали и напреднали ...
Прочети още

Редактиране на големи таблици без заключване в MySQL/MariaDB с Percona Toolkit (pt-online-schema-change)

Нека си представим следната ситуация: имаме голям проект с таблица 'actions' която има над 50 000 000 редове. В нея постоянно влизат средно по 3-5 реда в секунда. Налагани се да добавим нова колонка в нея. Ако го направим по класическия начин като изпълним ALTER TABLE заявка, таблицата ще бъде ...
Прочети още

Инсталиране и конфигуриране на Apache, MariaDB, PHP-FPM на Debian 10 (Buster) с Firewall и Fail2ban

  В тази статия ще покажа как да инсталирате LAMP (Linux, Apache, MariaDB, PHP, PHP-FPM) сървър на Debian 10 (Buster). Също така ще направя едни от най-важните и основни неща за да защитим нашия сървър. Идеята на статията е да бъде кратка и систематизирана. Предвидена е за средно напреднали и н...
Прочети още

Инсталиране и конфигуриране на LAMP сървър на Debian 10 (Buster) с Firewall и Fail2ban

В тази статия ще покажа как да инсталирате LAMP (Linux, Apache, MariaDB, PHP) сървър на Debian 10 (Buster). Също така ще направя едни от най-важните и основни неща за да защитим нашия сървър. Идеята на статията е да бъде кратка и систематизирана. Предвидена е за средно напреднали и напреднали с Linu...
Прочети още

Изпращане на файлове и многомерен масив от параметри с PHP и CURL

Ако ви се наложи да изпратите многомерен масив и файлове едновременно, тази функция ще ви свърши работа. Тя "конверира" многомерния масив в едномерен, който може да бъде използван в curl_setopt функцията без да връща грешка (Array 2 string conversion while using CURLOPT_POSTFIELDS).   <?ph...
Прочети още

Инсталиране и настройка на LAMP сървър (Apache, MySQL, PHP) на Ubuntu 16.04

Ще ви покажа как с няколко стъпки ще инсталираме LAMP на Ubuntu Server 14.04. LAMP е съкращение от Linux, Apache, MySQL, PHP. Избрал съм Ubuntu Server, защото е стабилна и лесна за поддръжка система.   1. Обновяване на пакетния мениджър. sudo apt-get update   2. Инсталиране на Apache2. sud...
Прочети още

Създаване на празна папка в GIT (Github)

В Git не може да се commit-ват и push-ват празни папки. Решението засега е да се създаде файл в дадената папка. В зависимост от предназначението на папката може да сложите различни файлове. Най-бързия и лесен начин е да се добави празен файл .gitkeep. След което commit-те и push-те. Този вариант вър...
Прочети още

Инсталиране на FFmpeg на Ubuntu 14.04

FFmpeg е водещ мултимедиен фреймуърк, който може да декодира, кодира, миксира, филтрира и възпроизвежда. Поддържа почти всички формати. Също така е и мултиплатформен. FFmpeg беше премахнат от Ubuntu 14.04 и заменен с Libav, но в Ubuntu 15.04 отново е върнат. Сега ще ви покажа как да го инсталирате о...
Прочети още

Показване на PHP грешки и предупреждения

Това е кода за показване на грешки, предупреждения и други: <?php error_reporting(E_ALL); ini_set('display_errors', '1');     ini_set(string $varname , string $newvalue) - Това е функция за промяна на настройките на PHP. Връща старата стойност при успех, FALSE при неуспех. Не може да се...
Прочети още

Копиране на MySQL база на отдалечен сървър с конзола (Linux Ubuntu)

Ако искате да копирате MySQL база чрез конзолата това е един от начините: mysqldump -h'localhost' -u'USER' -p'PASS' DBNAME | mysql -h'REMOTE_HOST' -u'REMOTE_USER' -p'REMOTE_PASS' REMOTE_DBNAME   mysqldump - Това е клиент за сваляне или прехвърляне на една или повече MyQL бази. За да можете да г...
Прочети още

Центриране на модален диалог с динамична широчина (CSS3)

Ще ви покажа супер елементарен диалог центриран със CSS3.   <div class="hm-modal-holder"> <div class="hm-modal-dialog"> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id pulvinar libero. Mauris tempor eget elit eget elementum. Praesent porttitor justo vel variu...
Прочети още

Добавяне на допълнителен шрифт в сайт със CSS

Сега ще разберете как да си добавите допълнителни шрифтове във вашият сайт, както и да се зареждат правилно на всички по-известни браузъри. Шрифт се добавя със CSS (@font-face). @font-face се поддържа от Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome и Safari. Сега ще ви покажа примерен код по който...
Прочети още

Инсталиране на Webmin на Ubuntu 14.04

Webmin е УЕБ-базиран интерфейс за системно администриране на Unix системи. С него може да създавате но акаунти, настройвате Apache, DNS, Cron Jobs, файлов мениджър и много други. Едно от най-големите му предимства е че е безплатен. Инсталацията може да стане по два начина:   1. Инсталиране чрез...
Прочети още

Инсталиране и настройка на LAMP сървър (Apache, MySQL, PHP) на Ubuntu 14.04

Ще ви покажа как с няколко стъпки ще инсталираме LAMP на Ubuntu Server 14.04. LAMP е съкращение от Linux, Apache, MySQL, PHP. Избрал съм Ubuntu, защото е стабилна и лесна за поддръжка система.   1. Обновяване на пакетния мениджър. sudo apt-get update   2. Инсталиране на Apache2. sudo apt-g...
Прочети още

Инсталиране на Sass и Ruby на Windows 7

В тази статия ще ви покажа как да инсталирате SASS и Ruby. SASS е CSS препроцесор базиран на Ruby. Основните предимства на препроцесорите са: създаване и използване на променливи; използвани на функции и цикли (for); създаване на миксини (mixins), което ти позволява да преизползваш определен код; в...
Прочети още

Започнаха алфа-тестовете на програмния език PHP 7

Започнаха алфа-тестовете на PHP 7 - новата версия на един от най-популярните езици за програмиране в Интернет. В новата версия кардинално са преработени някои подсистеми на този програмен език. Окончателният вариант трябва да излезе на 12-ти ноември тази година.  Ключови подобрения в езика за ...
Прочети още